Solarninovinky.cz

Vize: Čistá energetika přinese nižší účty za energie, nová pracovní místa i zdravější životní prostředí

Naše energetická spotřeba je ze tří čtvrtin závislá na těžbě uhlí a dovozu zemního plynu a ropy. Mimo jiné se tak dobrovolně necháváme dusit ve prospěch pohodlného života Martina Romana, nebo Pavla Tykače. Další bankovky z našich peněženek odtékají na východ – ročně přes 180 miliard korun. 

Naopak v dobře nastaveném systému obnovitelných zdrojů zůstávají prostředky doma: v platech nebo za dřevo do obecních výtopen. Zároveň zvyšují energetickou soběstačnost malých domácností, farem, obecních budov. O argumentu lepšího ovzduší nemluvě.

title=


Strana zelených přichází k předčasným volbám s komplexním návrhem na zvýšení energetické soběstačnosti České republiky. Soubor opatření není výsledkem iluzorních představ – inspiruje se zahraniční dobrou praxí, například v Německu či skandinávských zemích. Na veškerých opatřeních spolupracovali Zelení s předními českými experty z řad energetických analytických center, neziskových organizací či akademické obce.

Vrátíme obnovitelným zdrojům původní smysl

Mýty a fakta o obnovitelných zdrojích nadlouho paralyzovaly celé odvětví. Strana zelených bude usilovat o vytvoření systému podpory OZE, který bude odolný i vůči šíbrům a kmotrům. V důsledku tak srazíme výdaje rodin a podnikatelů za energie a zbavíme Česko závislosti na špinavém uhlí a dovozu ropy. Nastartujeme cestu k energetické svobodě domácností a nezávislosti na ČEZ. Mimo jiné obnovíme podporu pro malé, domácí obnovitelné zdroje jako jsou solární panely na střechách domů, či malé větrné elektrárny. Pro tyto zdroje zavedeme nový nefinanční nástroj podpory formou takzvaného net-meteringu.

Net-metering nezatíží více spotřebitele elektřiny. Zjednoduší se administrativa připojování nových malých zdrojů a odstraní zbytečné byrokratické překážky. Uživatelé jednou za rok vyúčtují rozdíl mezi dodanou a odebranou elektřinou ze sítě. Protože jde o zdroje malého výkonu, nehrozí zatížení elektrárenských sítí, ale naopak budou fungovat jako stabilizující prvek v soustavě.

title=


Zelená úsporám i do dalších let

Podpoříme investice do zateplování domů, výměn oken a dalších potřebných opatření. Navážeme tak na úspěšný program Zelená úsporám, který jsme prosadili. Rodinám snížíme výdaje za drahé teplo a vyčistíme znečištěné ovzduší.

Podporou energetické renovace budov a výstavby energeticky účinných domů navíc oživíme stavebnictví a dáme lidem práci: každá miliarda veřejné podpory investovaná do energetické modernizace domů vytvoří až 1000 pracovních míst a vrátí se státu zpět ve výši v průměru jedné miliardy korun zpět na daních, sociálním a zdravotním pojištění a nevyplacených sociálních dávkách. Zelení usilují, aby stát každoročně podpořil investice do modernizace budov 12 miliardami korun, což dle ekonomů (studie M. Zámečníka, oponovaná L. Niedermayerem) vyvolá jednoprocentní plus pro HDP každý rok.


Restart ekonomiky založíme na chytrých investicích s vysokou přidanou hodnotou. Nejlepším opatřením pro vznik nových pracovních míst je energetická modernizace budovy. Každá miliarda veřejné podpory, kterou investujeme do renovace domů, vytvoří tisíc pracovních míst a příjem téměř tři miliardy korun pro státní rozpočet. Šetrné budovy jsou nejlepší impuls pro 21. století na rozdíl od betonových monster jako jsou jaderné elektrárny nebo jezy na Labi,” říká Ondřej Liška, předseda Strany zelených.

Distribuce elektřiny nejdražší v EU? Zelení odmítají

Problém účtů za energie nejsou a nikdy nebyly obnovitelné zdroje, jak tvrdí ještě nyní prakticky všechna média. Největší část výdajů běžné domácnosti – okolo 40 procent – tvoří platba za přivedení elektřiny, tedy takzvané distribuční poplatky. Tato regulovaná složka je asi dvakrát vyšší než v Německu.

Strana zelených ve svém programu navrhuje opatření, která povedou ke snížení ceny elektřiny vylepšením systému stanovování poplatků za distribuci: například možností Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolovat náklady uvnitř elektrárenských společností, tedy vč. ČEZ. Nastavíme jednotná pravidla pro podobu faktur za elektřinu. Výdaje musí být přehledné a být jasné, za co elektrárenským společnostem platíme. Lepší nastavení systému může ušetřit až deset procent z ročních rodinných výdajů za elektřinu. 


Motivace průmyslu zvýší konkurenceschopnost

Prioritou je pro Stranu zelených motivace průmyslu k využívání šetrnějších technologií, které přinesou úspory energie i lepší využití materiálu. Možná úspora? Miliardy korun ročně. Průmysl může snížit spotřebu uhlí, zemního plynu a dalších paliv až o čtvrtinu. Vedlejší efekt? Mimo jiné zvýšení konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku.

Zaměříme se na investiční podporu bateriových systémů, budování chytrých sítí a s nimi související oblasti vědy a výzkumu. Investiční podpora a bezúročné půjčky z prostředků Státního fondu pro životní prostředí nastartují zcela novou etapu energetické svobody na elektrárenských společnostech. Cíleně budeme podporovat přechod na takzvané chytré sítě, které umožní aktivní roli dosud pouhým spotřebitelům elektřiny. Nová podoba sítí dá jejich uživatelům možnost vyšší decentralizace a umožní bezproblémovou integraci vysokého podílu obnovitelných zdrojů.Programové priority Strany zelených v oblasti energetiky:

• Investice do zateplování domů a dalších opatření k energetické modernizaci budov.

• Motivace průmyslu nastartovat investice do úspor energie i lepšího využití materiálů.

• Snížení poplatků za distribuci elektřiny mj. stanovením stropů nákladů pro elektrárenské společnosti a rozšířením pravomocí NKÚ.

• Obnova podpory pro malé, domácí obnovitelné zdroje. Zavedení nového nefinančního nástroje podpory formou tzv. net-meteringu.

• Navrácení podpory pro malé bioplynové stanice na farmách nebo v obecním vlastnictví.

• Obnova podpory větrným elektrárnám i biomasovým a geotermálním zdrojům.

• Konec nesystémové podpoře spalování komunálního odpadu a omezíme podporu pro společnou výrobu elektřiny a tepla z uhlí nebo zemního plynu.

• Podpora nástupu inovací na zvýšení energetické soběstačnosti domácností nebo i firem. 

• Žádné dotace pro další reaktory v Temelíně nebo Dukovanech, které by mohly ohrozit v budoucnu cenu elektřiny.

• Zavedení tržního prostředí pro pojištění jaderných reaktorů.

• Zajištění skutečně nestranného oddělení odborného zázemí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost od jaderných provozovatelů.

• Nastavení férových podmínek pro proces vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého vysoceradioaktivního odpadu. 

• Prosazení moderní energetické koncepce České republiky.

• Zachování limitů pro těžbu uhlí.

• Zákaz škodlivé těžby břidličného plynu na území ČR.


Kompletní program Strany zelených na www.zeleni.cz/program

Datum: 8.3.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované získávání ekologické energie z fotovoltaických elektráren. Sluneční energie je obnovitelným zdrojem, nezatěžuje životní prostředí a dá se využívat celoročně. Na stránkách najdete rozdíly mezi rezidenčními instalacemi a průmyslovými instalacemi, prozradíme vám co jsou to ostrovní systémy a kam všude se solární panely dají umístit.