Solární elektrárny v ČR

Solární elektrárny v ČR

Podmínky pro fotovoltaické elektrárny v české republice jsou dány jak přírodními podmínkami, tak i legislativou. My si v tomto článku povíme něco málo o legislativě, ale zaměříme se především na dané klimatické podmínky.

Z legislativního hlediska jsou plusem takzvané zelené bonusy, kterými se snaží stát podporovat zřizování solárních elektráren jak v domácnostech, tak i firmách. Jedná se o program pro investory (majitele solárních elektráren), při němž je odkupována přebytečná vyprodukovaná energie do sítě distributora za poměrně slušnou cenu a zároveň se neplatí žádný tarif za spotřebovanou energii.

Přírodní podmínky pro výrobu elektrické energie ze Slunce jsou dány mnoha faktory. Ovlivňuje je především roční doba, zeměpisná poloha, oblačnost a mnoho dalších parametrů. V České republice patří mezi nejideálnější místa pro zřizování fotovoltaických elektráren především oblast jižní Moravy. Právě sem dopadá asi největší množství slunečního záření, ve srovnání se zbytkem republiky. Neznamená to ovšem ani zdaleka, že ostatní oblasti státu nejsou pro stavbu solárních elektráren vhodné.

Přesné údaje se v jednotlivých zdrojích poměrně liší, všeobecně ale platí, že v ČR dopadne na jeden čtvereční metr ročně asi 950 až 1340 kWh energie. Při těchto hodnotách lze z jedné kilowatty výkonu (tzn. z multikrystalického křemíkového nebo monokrystalického solárního panelu) získat zhruba 800 až 1100 kWh čisté energie.

Podle údajů vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem je v České republice asi 1331 – 1884 hodin slunečního svitu ročně (denně to dělá asi 3,65 – 5,16 hodin).

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované získávání ekologické energie z fotovoltaických elektráren. Sluneční energie je obnovitelným zdrojem, nezatěžuje životní prostředí a dá se využívat celoročně. Na stránkách najdete rozdíly mezi rezidenčními instalacemi a průmyslovými instalacemi, prozradíme vám co jsou to ostrovní systémy a kam všude se solární panely dají umístit.