Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny jsou skvělým způsobem, jak snížit náklady na elektrickou energii, což je obzvlášť v dnešní době velké plus. Solární energie je totiž obnovitelný a ekologický zdroj, hojně podporovaný státem v podobě nejrůznějších dotací a výhodných odkupů vyprodukované energie a také proto si pořizují tyto stavby domácnosti i firmy.

V posledních několika letech jsou fotovoltaické elektrárny velmi rozšířené. Můžete je vidět nejen na polích a volných prostranstvích, jak jste byli převážně zvyklí, ale také velmi často na střechách rodinných domů, nebo dokonce výrobních hal, kanceláří apod. Právě poslední dvě možnosti umístění solárních panelů nabírají na oblíbenosti a jsou upřednostňovány před umístěním na loukách a jiných zemědělsky využitelných plochách.

Jestliže uvažujete o zřízení fotovoltaické elektrárny na střeše vašeho domu, nemusíte si lámat hlavu prakticky s ničím. Je totiž vcelku jedno, zda máte klasickou sedlovou střechu, nebo plochou. Solární panely se dají namontovat prakticky na jakýkoliv typ. Podstatnějšími rozdíly v instalaci na tyto typy střech jsou cena (u sedlové bývá o něco málo nižší) a nastavení ideální polohy panelů (u ploché střechy je výhoda nastavení nejlepšího možného úhlu a směru).

Stejně jako pro rodinné domy je i pro firmy využití volných prostor na střechách instalací fotovoltaických elektráren velmi výhodnou investicí s poměrně rychlou návratností. Průmyslové instalace bývají zpravidla podstatně větší než rezidenční instalace (solární elektrárny na rodinné domy apod.). Prostá návratnost se odvíjí od velikosti elektrárny a pohybuje se již kolem osmi let. Životnost solárních panelů je pětadvacet let.

Fotovoltaické elektrárny potřebují pro svůj chod připojení do sítě. Je možné je ale zřídit i tam, kde toto připojení není. V takovémto případě se jedná o instalaci takzvaného ostrovního systému. Ty se používají především na místech, kde není možné napojení na síť, například chaty, chalupy, zahradní domky či dokonce jachty apod. V některých těchto objektech se nepočítá denní využívání elektrické energie. Pro ně stačí ostrovní systém s napětím 12 nebo 24V. Pro větší objekty je již vhodnější výkon 230V. Pokud stíhá ostrovní systém pokrývat spotřebu objektu a ještě vyprodukuje energii navíc, je uskladněna v akumulátoru, odkud se při případném nedostatku opět odebírá.

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované získávání ekologické energie z fotovoltaických elektráren. Sluneční energie je obnovitelným zdrojem, nezatěžuje životní prostředí a dá se využívat celoročně. Na stránkách najdete rozdíly mezi rezidenčními instalacemi a průmyslovými instalacemi, prozradíme vám co jsou to ostrovní systémy a kam všude se solární panely dají umístit.