Solarninovinky.cz

ČFA nesouhlasí s návrhem EK na uložení prozatímních antidumpingových cel na dovozy solárních panelů z Číny

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) nesouhlasí s předloženým návrhem Evropské komise ve věci uložení prozatímních celních opatření v podobě, které byly v AD 590 publikovány.

title=


Komise při svém zjišťování se zaměřila na porovnávání cenových oblastí fotovoltaických modulů, článků a destiček a to bylo provedeno pouze jednodimensionálně. Nebyly provedeny komparační analýzy v oblastech kvality a servisu – zejména účinnosti produktů, předpokládané životnosti, energetické náročnosti výroby, poskytovaných záručních výkonových i produktových garancí. ČFA proto navrhuje provést vícedimensionální posouzení a až na základě této analýzy vyvodit odpovídající závěry.

Komise neočekává, že by přijatá opatření měla mít na spotřebitele výrazně negativní dopad. Návrh Komise totiž předpokládá uložení prozatímních antidumpingových opatření ve výší 37,3 – 67,9% cla na dobu nejméně 6 měsíců. Cena solárního panelu představuje cca 50% z celkové ceny solární investice, což ve svém důsledku znamená pro konečné spotřebitele, při započítání vlivu českého DPH do konečné ceny u dodatečně uloženého cla, navýšení spotřebitelských cen o 21,3% až 39,1%.

ČFA proto zásadně nesouhlasí s výrokem o nevýrazném negativním dopadu, nejen v cenovém kontextu České republiky, protože dopad několikanásobně přesahuje předpokládanou výši roční inflace, jejímž prostřednictvím udáváme, měříme a porovnáváme cenové výkyvy. ČFA po ekonomickém propočtu navrhuje omezit maximální výši na úrovni cca 10% navýšení spotřebitelských cen, čemuž odpovídá i prozatímní clo cca do 20%. 

Komise ve svém zdůvodnění uvedla, že firmy působící v oblasti solárních instalací dosahují nadstandardních zisků. Dalším nestoudným požadavkem Komise je, přenést veškeré dodatečné cenové zatížení na své zákazníky. ČFA proto rezolutně odmítá tvrzení a předložený návrh Komise.

ČFA uvádí, že se současné obchodní marže solárních instalačních firem pohybují na úrovni 10 až 15%, což považujeme za přiměřený zisk, zejména i proto, že se jedná o částečně sezónní dodávky a práce. Podle údajů členů ČFA zakončila většina montážních firem minulý hospodářský rok v červených číslech. To současně ukazuje na cenovou rivalitu těchto firem na českém trhu a boj o koncového zákazníka. Chtít proto po těchto firmách přenést uvažované daňové zatížení na zákazníka, je proto možno považovat za nemravné. 

Komise ve svém zdůvodnění neuvedla podstatné nastalé skutečnosti, které vedly  současnému stavu. ČFA uvádí, že zásadní myšlenkou bylo vyrábět srovnatelnou evropskou kvalitu za podstatně nižších nákladů. Proto většina západních evropských zemí, po vzoru Německa, přemístila do asijského teritoria nemalou část výroby průmyslových výrobků, a zavdala tak sama příčiny k růstu čínského hospodářství, vytváření a posilování zahraničního technického know-how, který později vyústil v jejich pozdější, čím dál masivnější reexport výrobků zpět do Evropy. 

ČFA souhlasí s názorem Komise, že uvalením prozatímního cla na čínské panely, se může promítnout v rovnoměrnějším rozdělení dovozu FV panelů a nárůstu dovozu ze třetích zemí, na které se výrobci mohou přeorientovat. 

ČFA očekává, že vzhledem k ukončení podpory fotovoltaiky, jako obnovitelného zdroje od roku 2014, ztrátu několika tisíc pracovních míst živnostníků a zejména menších a středních firem, pro které fotovoltaika představuje jediný zdroj příjmu. 

ČFA částečně souhlasí s přijetím společensky přijatelného finančního dovozního opatření, které je zásadní pro další rozvoj základního a aplikovaného výzkumu u největších fotovoltaických evropských firem tak, aby byly částečně samy tyto společnosti nebo částečně i s pomocí grantových programů provádět a financovat evropský fotovoltaický výzkum. 

ČFA nesouhlasí s retroaktivním zavedením celních opatření, která nemají být použita při řízení ekonomiky unie jako standardní řídící nástroj, ale pouze jako záchranná brzda, pro zabránění možných velkých hrozících hospodářských škod. Bohužel, o hrozících vyčíslených škodách se navržené opatření nezabývá. 

ČFA proto požaduje přehodnocení Komisí navržených opatření, která by byla v souladu s probíhajícími celospolečenskými změnami a úměrná stavu fotovoltaického segmentu i v České republice.

Datum: 2.3.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz