Solarninovinky.cz

Aktuálně: Jaké jsou další perspektivy investování do fotovoltaiky v Rumunsku?

Společnost  BagrTeam s.r.o. je jednou z nejúspěšnějších tuzemských  firem v oblasti realizace staveb fotovoltaických elektráren v Rumunsku v letech 2012-2013. BagrTeam realizoval do této chvíle 12,6MW instalací v Rumunsku a pracuje na dalších. Jaké jsou vyhlídky investování do fotovoltaiky v Rumunsku po nedávných legislativních změnách?

title=


V oblasti realizací výstaveb FVE na klíč se pohybujete od roku 2010. Jaké jsou Vaše dosavadní největší úspěchy? 

Přesto, že jsme se k realizacím fotovoltaických elektráren dostali velmi pozdě a v podstatě nás minul boom v České republice, spolupodíleli jsme se do dnešního dne na výstavbách více než 60MW v České republice, na Slovensku, v Itálii a v Německu. Za náš největší úspěch považuji, že se nám podařilo udržet se v oblasti realizací staveb fotovoltaických elektráren do dnešního dne, přestože se solární trh posouvá napříč Evropou  a je třeba se neustále adaptovat na nová prostředí.

Rumunská fotovoltaika patří v současnosti k nejatraktivnějším fotovoltaickým trhům v Evropě. Nicméně, od července 2013 zde dojde legislativním změnám, tj. ke snížení počtu obchodovaných zelených certifikátů. Jak vidíte další perspektivy rumunské fotovoltaiky a možnosti investování do FVE v Rumunsku? 

Rumunsko je z hlediska investic do obnovitelných zdrojů velmi atraktivní kvůli vysokým výnosům a zároveň obtížně uchopitelné zejména pro velké investiční záměry. Vzhledem k naprosté absenci možnosti refinancování dokončených fotovoltaických projektů bankami, a to jak českými,  tak lokálními rumunskými, klade rumunský trh největší nároky hlavně na dostatek finančních prostředků. 

V podstatě je třeba mít vlastní prostředky na výstavbu FVE v celém rozsahu, protože refinancování bankou bude podle našich informací možné až začátkem roku 2014. Banky mají problém s nalezením správné metodiky výpočtu návratnosti jednotlivých záměrů jednak kvůli tržním cenám zelených certifikátů a za druhé kvůli neustálému produkování nových návrhů zákona rumunskými úředníky. Velký potenciál Rumunska vidím hlavně v oblasti střešních instalací do 1MW po dokončení velkých projektů.

title=


Jaký je aktuální instalovaný výkon ve fotovoltaice v Rumunsku a Váš tržní podíl? 

V tuto chvíli je v Rumunsku instalováno a připojeno kolem 100MW. Dle našeho odhadu je ve fázi rozestavěnosti dalších 100MW a další se zcela jistě ještě rozestaví, nicméně lze již teď říci, že zřejmě nebude naplněn záměr Rumunské vlády mít na konci roku 2013 nainstalováno 750MW FVE přesto, že rezervaci kapacity v síti má k dnešnímu dni bezmála 2,7GW FVE projektů a stavební povolení má v tuto chvíli 1.9GW FVE projektů. 

Naši společnosti se do dnešního dne podařilo postavit v Rumunsku pro zákazníky  12,6 MW, čímž jsme naplnili zhruba třetinu naší představy. V tuto chvíli připravujeme i výstavbu vlastních projektů, z nichž projekt o velikosti 600kW je již rozestavěn a hledáme vhodného partnera pro náš projekt 2,5MW který jsme vydevelopovali.

Co patří k největším výzvám při  výstavbě FVE v Rumunsku? Na co si mají dát investoři pozor?

Jedná se hlavně o důkladné právní a účetní prověrky veškeré dokumentace projektu před výstavbou tzv. Due Dilligences, což je alfou a omegou v každé zemi. Speciálně pro Rumunsko je specifická absolutní jistota dostatku finančních prostředků na výstavbu, jak jsem zmínil výše, protože získání refinancování je v tuto chvíli tím nejpalčivějším problémem fotovoltaiky v Rumunsku.

Jaký legislativní rámec je pro fotovoltaiku v Rumunsku z pohledu investora? 

Rumunské vládě nelze upřít velká vynalézavost při tvorbě zákona o obnovitelných zdrojích. Myslím si, že je to jeden z nejpropracovanějších systémů v celé evropě, kdy si trh sám reguluje výkupní cenu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Přitom si vláda nechala dostatek nástrojů k tomu, aby do tohoto procesu mohla kdykoli zasáhnout. 

Celá rumunská legislativa má několik bodů, na které je třeba si dát pozor, i když poslední novela přinesla i pozitivní prvky. Hlavními body jsou – elektrárny od velikosti 5MW výše jsou dispečerovatelné. Dle zákona mají dále elektrárny do velikosti 1MW nárok na stálou výkupní cenu, která ale bohužel ještě nebyla určena. Podle posledního návrhu zákona budou muset všichni výrobci elektřiny z OZE obchodovat certifikáty na burze k tomu určené, čímž se zamezí spekulacím, skupování certifikátů obchodníky napřímo a manipulaci s cenou certifikátu. 

Dalším bodem je, že certifikáty budou muset výrobci elektřiny z neobnovitelných zdrojů a znečišťovatelé předkládat 4x ročně a ne pouze 1x jak tomu bylo doposud. Zajímavým přínosem je i to, že všechny  případné nezobchodované certifikáty vykoupí rumunská vláda zpět. 

Kromě výstavby FVE a zajistění projektů, jaké další služby a přidanou hodnotu jste schopni nabídnout potenciálním investorům do FVE v Rumunsku?

Kromě toho, že jsme držiteli certifikátu managementu kvality TUV SUD na management řízení výstaveb fotovoltaických elektráren,  jsme schopni nabídnout kompletní podporu při připojování elektrárny a vyřízení veškeré dokumentace v rumunštině jazyce na ANRE (rumunském energetickém regulačním úřadu). 

To, že máme veškerou potřebnou dokumentaci k výstavbě jako kompletně zpracovanou dokumentaci k bezpečnosti práce, pracovní postupy atd. v rumunštině beru spíše jako samozřejmost, protože absence těchto dokumentů může vést až k zastavení stavby kontrolními orgány, a to ve chvíli kdy řešíte termín dokončení může být nečekaným KO úderem pro investora.

Našim zákazníkům jsme dále schopni nabídnout i dodání veškerých komponentů, potřebnou projektovou podporu a hlavně znalost místního prostředí. V Rumunsku jsme již v lednu 2012 otevřeli naší dceřinou společnost Profi solar technology s.r.l. a důkladně monitorujeme veškerou legislativu.

Jaké další fotovoltaické trhy považujete za atraktivní v blízké budoucnosti, kde se hodláte dále etablovat?

Prozatím jsme pevně rozhodnutí pro Polsko, kde zatím bohužel nedošlo k otevření trhu, připravujeme si pozice v Turecku, Srbsku, Bosně a Chorvatsku, kde se ale bude jednat spíše o menší pozemní a střešní instalace.


Redakce portálu www.solarninovinky.cz tímto děkuje za rozhovor panu Jaroslavu Hadincovi, jednateli společnosti BagrTeam, s.r.o.

Datum: 27.2.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz