Solarninovinky.cz

Aktualizováno: Profesionání řešení fotovoltaického ohřevu vody s MPP trackerem

Fotovoltaický ohřev vody se zařízením SOLAR KERBEROS nabízí díky MPP trackeru vyšší výtěžnost solárních zisků, průměrně o 30%, oproti systému s přímým napojením solárních panelů. Jeho univerzálnost dovoluje napojení na jakoukoliv topnou spirálu s výkonem 2-3 kW, v jakémkoliv zásobníku či akumulační nádrži a je plně funkční i v místech bez přívodu elektřiny z rozvodné sítě. 
Oproti fototermickým systémům je zde výrazně jednodušší montáž vedení a de facto nulové náklady na provoz a servis, navíc v případě přebytků energie nedochází ke stagnaci systému, ale vzniklé přebytky je možné zužitkovat přes DC výstup. Veškeré důležité informace a nastavení vám zobrazí integrovaný barevný displej s intuitivním dotykovým ovládáním. Distributorem zařízení SOLAR KERBEROS je společnost NEOSOLAR. 
Obrázek: schéma systémuSOLAR KERBEROS

Úvod


S poklesem cen fotovoltaických panelů posledních let se nabízí možnost jejich využití pro ohřev užitkové vody. Český výrobek SOLAR KERBEROS jde tomuto trendu vstříc a nabízí kompaktní řešení se všemi potřebnými funkcemi pro co největší univerzálnost použití. Je koncipován pro použití s maximálně šesti sériově řazenými mono nebo polykrystalickými panely o celkovém maximálním výkonu 1,5 kWp,  maximálním napětím 280 V a proudem 8 A. 

Samozřejmostí pro maximalizaci solárních zisků je integrovaný MPP tracker s DC/DC měničem s provozním rozsahem 120 – 260 V. SOLAR KERBEROS nemusí být napájen síťovou elektřinou. Může pracovat v plně ostrovním režimu, což je důležitý předpoklad pro použití v objektech bez elektrické energie.

Aktualizováno: Bez nutnosti licence od ERÚ, a povolení distributoraNa žádost jednoho čtenáře našeho portálu upřesňujeme, že  systém Solar Kerberos je
z hlediska sítě pouhý spotřebič a jeho fotovoltaická část je v každém
okamžiku a v každém případě galvanicky oddělena od sítě. Na spínání
fotovoltaického proudu je použito relé v  provedeni odpínač dle ČSN EN
60335-1.

Toto relé má tři sady kontaktů, dvě odpojují oba pracovní vodiče a
třetí detekuje, jestli je skutečně spolehlivě rozpojeno.  Žádná energie ze
Solar Kerbera neproudí do rozvodné sítě, veškerá vyrobená se spotřebuje přes
spirálu či DC výstup.

Pro použití systému Solar Kerberos není třeba povolení distributora ani licence od ERUŘešení dohřevu

SOLAR KERBEROS ale nabízí mnohem více. V případě nedostatečného ohřevu sluncem zajistí dohřev vody elektřinou ze sítě. Lze jej kombinovat s libovolným elektrickým tělesem o výkonu 2 – 3 kW a to včetně těch, které jsou nedílnou součástí zejména stávajících bojlerů. Solární ohřev a elektrický síťový dohřev se realizuje pouze v jednom společném tělese bez nutnosti instalace druhého dohřevného tělesa. 

U těles s vlastním termostatem je nutnou podmínkou jeho deaktivace. Tělesa bez termostatu je možno používat bez úprav. Funkci provozního a havarijního termostatu přebírá SOLAR KERBEROS. Ten také případně zajistí elektrický dohřev, je možné využít i signál nízkého tarifu pro optimalizaci nákladů na ohřev ze sítě. Bez omezení je možno využívat další způsoby dohřevu (tepelné čerpadlo, plyn, kotel na tuhá paliva atd.).

Digitální displej zaručuje přehlednost

SOLAR KERBEROS je vybaven barevným podsvětleným displejem s intuitivním dotykovým ovládáním, nastavováním a zobrazováním. Uživatel má k dispozici aktuální hodnoty napětí, proudu a výkonu FV panelů. Dále se zobrazuje vstupní a výstupní napětí, výstupní proud, výstupní výkon, účinnost a teplota MPP trackeru. 

Základními nastavovanými parametry je minimální teplota vody, která má být dohřevem udržována a maximální dosažitelná teplota při solárním ohřevu. Zadává se také nominální výkon připojeného el. tělesa. Kerberos podává přehledné informace o denním a celkovém množství vyrobené energie ze slunce a současně spotřebované energii ze sítě. SOLAR KERBEROS je vybaven záložní baterií pro uchování základního nastavení pro případ nízkých solárních zisků v ostrovním režimu.

DC výstup pro využití přebytků energie

SOLAR KERBEROS disponuje DC výstupem s možností využívání přebytku solární energie při nahřátí zásobníku na přednastavenou maximální teplotu. Výstupní napětí je nastavitelné v širokém rozsahu včetně standardních hodnot 12, 24 a 48 V. DC výstup lze napojit na přídavný spotřebič, nabíječku baterií nebo prostřednictví DC/AC měniče vyrábět střídavý proud. To je výhodné v objektech bez síťové elektřiny.

Fotovoltaický ohřev vody nebo klasický termický ohřev kolektory?

Snad každý, kdo se zabývá instalacemi solárních systémů, zauvažoval nad fotovoltaickou alternativou standardního termického systému s kolektory. Současný trend je jasný a neúprosný. Výhody fotovoltaického ohřevu vody vítězí nad standardními solárními systémy ohřevu vody klasickými termickými kolektory a SOLAR KERBEROS k této skutečnosti výraznou měrou přispívá.  Mezi základní výhody fotovoltaického ohřevu vody patří prakticky nulové tepelné ztráty při přenosu vyrobené energie z panelů do zásobníku. 

Prostorově nenáročná a jednoduchá instalace kabeláže oproti trubkám se snazším a méně rizikovým prostupem střechou. Je zde vyšší míra rovnoměrnosti solárních zisků v průběhu roku daná závislostí teploty panelů na jejich výkonu. S růstem teploty panelů klesá relativně jejich výkon, v zimě je tomu právě naopak. Odpadají provozní náklady spjaté s výměnou nemrznoucí kapaliny a napájení regulace s oběhovým čerpadlem. Je zde nulové riziko přehřívání při solárních přebytcích nebo výpadku sítě a riziko úniku nemrznoucí kapaliny se všemi důsledky.

Fotovoltaické panely produkují využitelnou energii i při zatažené obloze, kdy systém s termickými kolektory prakticky nic nevyrobí. Energetické zisky nejsou závislé na teplotním rozdílu mezi teplotou primárního okruhu a okolím. To znamená, že i když je zásobník nahřátý na vysokou teplotu, není míra dalších tepelných zisků na této teplotě závislá tak jako u systému s termickými kolektory. Nevýhodou je nutná větší plocha střechy pro umístění panelů a vyšší vliv stínění na míru solárních zisků. 

Závěr

Solární systém SOLAR KERBEROS se stará o maximální využití energie dodané fotovoltaickými panely. Primárně se stará o ohřev TUV s maximální účinností díky MPP trackeru. Lze jej použít prakticky s libovolným bojlerem, není nutné druhé speciální topné těleso apod. V porovnání s termickým systémem s kolektory je fotovoltaický ohřev vody provozně a uživatelsky výhodnější a spolehlivější.

Distribuci zajišťuje firma NEOSOLAR, více na www.neosolar.cz 

Další informace získáte na produktových stránkách www.solar-kerberos.cz

Datum: 13.12.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované získávání ekologické energie z fotovoltaických elektráren. Sluneční energie je obnovitelným zdrojem, nezatěžuje životní prostředí a dá se využívat celoročně. Na stránkách najdete rozdíly mezi rezidenčními instalacemi a průmyslovými instalacemi, prozradíme vám co jsou to ostrovní systémy a kam všude se solární panely dají umístit.