Solarninovinky.cz

Laštůvka (ERÚ): Solární elektrány se stanou nástrojem úspor

Včera skončila Energetická konference a Fotovoltaické forum 2013, kterého se zúčastnilo přes 100 provozovatelů solárních elektráren, zástupců instalačních firem a investorů z oblasti obnovitelných zdrojů. Konferenci organizovala Česká fotovoltaická asociace (ČFA).

title=


Ve dvou dnech si účastníci mohli poslechnout 27 přednášek odborníků z řad ERÚ, Státní energetické inspekce, Státního fondu životního prostředí nebo Ministerstva průmyslu a obchodu. Se svými příspěvky vystoupili také zástupci akademické sféry z ČVUT a VUT a konferenci doplnili o své poznatky také zástupci kolektivních systémů nebo soukromých firem podnikajících v oblasti obnovitelných zdrojů. 

Vitásková nakonec nedorazila

Téměř po dvou letech se nejvyšší představitelé Energetického regulačního úřadu (ERÚ) sešli s běžnými provozovateli fotovoltaických elektráren. Očekávaná výměná názorů mezi oběmi stranami na Fotovoltaickém fóru v Praze byla vesměs konstruktivní,  byť v některých okamžicích plná emocí.

Možnost promluvit si z očí do očí přímo s nejvyššími zástupci ERÚ tu dlouho nebyla. Účast na setkání původně přislíbila i předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, avšak nakonec kvůli pracovním povinnostem nakonec odřekla. Diskuse se solárníky se ujal místopředseda ERÚ Martin Laštůvka.

Vyostřený dialog
 
Nejvíce emocí vzbudilo vystoupení místopředsedy ERÚ a ředitele odboru POZE (podporované obnovitelné zdroje) Martina Laštůvky. Laštůvka svým vystoupením potvrdil směřování úřadu v posledních měsících, kdy se ERÚ snaží s provozovateli solárních elektráren najít konstruktivní řešení budoucnosti fotovoltaiky a hledá způsob, jak fotovoltaiku – i když už nedotovanou – v Česku dál rozvíjet. 

Reakce některých účastníků fóra na plány ERÚ bohužel ukazovala, že existují provozovatelé, kteří vnímají ERÚ spíše jako nepřítele, než jako partnera. Ale už samotná skutečnost, že se oba tábory sešly a vyměnily si názory, dává za pravdu organizátorovi fóra. Dialog, i když třeba vyostřený, je základem pro reálné změny, a právě dnes jsme byly svědky takového dialogu, říká Petr Maule, výkonný ředitel České fotovoltaické asociace.

Laštůvka nastínil, jak si ERÚ představuje fotovoltaiku v roce 2014. První věc, na kterou se v roce 2014 zaměříme, je zjednodušení povolovacích procedur a vykazovací povinnosti pro drobné fotovoltaiky, uvedl Laštůvka.

Fotovoltaika už nebude pro nové provozovatele byznys, ale způsob šetření energie, který by měl být dostupný každému. Když fotovoltaika nebude podporovaná, není důvod, aby byla zatížena byrokratickými překážkami. Solární panel by se měl stát běžným nástrojem k úspoře elektřiny, shrnuje Laštůvka.

Ztracený rok 2013 

Solární boom v Česku dále pokračuje. V roce 2013 bylo zatím vydáno na 3 700 licencí pro provoz malých instalací, což dokazuje, že zájem o provozování solárních elektráren ne pro zisk, ale pro ušetření nákladů, existuje.
 
Tento zájem jsme chtěli od roku 2014 podpořit i zavedením net-meteringu. ERÚ se místo toho musí intenzivně věnovat jiným záležitostem. Pokud musíme řešit trestní oznámení a výpady určité části fotovoltaiků, o to méně se můžeme věnovat smysluplným projektům, dotkl se Laštůvka aktivity CZEPHO, která na rozdíl od ČFA podala na pracovníky ERÚ trestní oznámení.

Bohužel rok 2013 byl podle Laštůvky ztracený z pohledu přípravy zavedení Net-Meteringu v České republice.

Datum: 25.11.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované získávání ekologické energie z fotovoltaických elektráren. Sluneční energie je obnovitelným zdrojem, nezatěžuje životní prostředí a dá se využívat celoročně. Na stránkách najdete rozdíly mezi rezidenčními instalacemi a průmyslovými instalacemi, prozradíme vám co jsou to ostrovní systémy a kam všude se solární panely dají umístit.