Solarninovinky.cz

Hotar: Budoucnost fotovoltaiky je ve vlastní spotřebě vyrobené elektřiny

Šéf společnosti Photon Energy Georg Hotar patří mezi průkopníky fotovoltaiky ve střední Evropě. Hotar je přesvědčen, že díky rychle se zlepšujícím technologiím na uskladnění energie bude fotovoltaika brzy schopna pokrýt energetické potřeby tempem, které si v současnosti vůbec nedokážeme představit. Ten pravý solární boom teprve přijde a bude globální.

title=


Hotar společnost Photon Energy založil na počátku roku 2008 v České republice. Odtud společnost expandovala na další trhy v Evropě, Kanadě a Austrálii. Hotar nyní zvažuje i vstup společnosti na polský fotovoltaický trh, který se konečně otvírá.

V exkluzívním rozhovoru pro portál solarninovinky.cz Hotar charakterizoval nejen současný vývoj fotovoltaiky ve světě, ale poměrně otevřeně popsal další záměry společnosti v blízké budoucnosti. Podle Hotara budoucnost fotovoltaiky leží ve vlastní spotřebě vyrobené elektřiny. 

Hrozba zavedení dalších cel na dovoz čínských panelů do EU padla. Jak hodnotíte dopad zavedení restriktivních opatření (minimální ceny, množstevní kvóty) na rozvoj fotovoltaiky v Evropské unii? Do jaké míry to ovlivní Vaši společnost?

Celá tato epizoda” představuje pochybný pokus ochránit výrobu solárních panelů v Evropě, které v současnosti představují produkty s nízkou technickou přidanou hodnotou, a proto je jejich výroba v Evropě dlouhodobě neudržitelná. Zavedení minimální dovozní ceny do EU je nesmyslný krok.

Všechna tato restriktivní opatření v době recese fotovoltaiky v Evropě budou mít za důsledek větší útlum sektoru. Evropští výrobci jsou zde sami proti sobě. Čínští výrobci jednoduše přemístí svoji výrobu do jiných oblastí v Asii nebo Turecku. Fotovoltaika  se bude dále rozvíjet s ohledem pokles investičních nákladů, což přinese větší konkurenceschopnost solární energie. V tomto ohledu neočekávám trvalý dopad tohoto opatření na náš další byznys.


Pozitivem rozvoje fotovoltaiky během posledních 3 let je skutečnost, že rapidně poklesly ceny solárních panelů. Ceny mezi kvalitními čínskými a evropskými panely se značně srovnaly a totéž lze říci o kvalitě panelů. Jsou podle Vás nyní panely komoditou, kde rozhoduje pouze cena? Jaké značky panelů preferuje Vaše společnost pro stavbu solárních elektráren?

Je faktem, že úroveň kvality asijských výrobců panelů se rapidně zvýšila a dostihla evropské výrobce. Skutečně se dá konstatovat, že panely jsou již téměř komoditním zbožím”, přičemž hlavní konkurenční výhoda je rozsah poskytovaných garancí ze strany výrobců a rovněž jejich finanční stabilita v současné době, kdy dochází k mnohým  bankrotům. Spolupracujeme s několika vybranými výrobci panelů z Asie.

S výrobci spolupracujeme dlouhodobě a kvalitu jejich panelů jsme ověřili v řadě projektů po celém světě. Navíc provádíme také namátkové testování šarží panelů. V současnosti se připravujeme na uvedení panelů pod vlastní značkou, které si zákazníci budou moci koupit na našem webshopu.Světová fotovoltaika prochází velmi dynamickým rozvojem v posledním období. Hlavní trhy v Evropě (Německo, Itálie) hlásí masívní propad, zatímco trhy ve východní Evropě (Rumunsko, Ukrajina) prudce rostou. Jaký je Váš pohled na další rozvoj fotovoltaiky v Evropě v letošním a v příštím roce?

Evropský fotovoltaický trh prochází nyní zásadní proměnou, která souvisí s ukončením tradičního mechanismu podpory. Nicméně, evropské trhy nejsou mrtvé, jelikož fotovoltaika již dosáhla tvz. grid-parity” (tj. solární energie je levnější než elektřina z distribuční sítě). Evropský trh se transformuje, odklání se od větších celků pro podnikatelské subjekty a směřuje k menším systémům pro širokou veřejnost.

V zemích jako je Itálie a Španělsko se staví fotovoltaické elektrárny připojené do sítě na základě komerčních smluv na dodávku elektřiny (PPA). Malé střešní domácí elektrárny lze dnes efektivně stavět téměř všude v Evropě s výjimkou snad Skandinávie. Růst trhů jako je Rumunsko a Ukrajina je neuvěřitelně rychlý a nebude trvat dlouho. Nejistota ohledně legislativního rámce v Rumunsku nás přiměla, stejně jako mnoho dalších investorů, opustit naše aktivity na tomto trhu.

Pokud se jedná o Ukrajinu, pak ta představuje trh snů”, který se však může změnit v noční můru pro ty, kteří nedokáží odolat pokušení v podobě vysokých výkupních cen, které byly nastaveny v neudržitelné výši na míru několika místních oligarchů. Letos jsme vydali firemní dluhopisy, které jsou ještě dostupné, přičemž jedním z hlavních kritérií pro vydání byly velice přísné  požadavky na bezpečnost investic. Proto vstupujeme pouze na trhy, kde jsme si jisti stabilním legislativním prostředím a dobrými výnosy pro naše akcionáře. Rumunsko ani Ukrajina tato kritéria nesplňují.


Solární boom se přesunuje z Evropy na nové trhy, ke kterým patří Japonsko, Čína, Indie, USA a Austrálie. Kdo podle Vás bude lídrem světového FV trhu v letošním a příštím roce? Na které nové trhy se Vaše společnost bude koncentrovat v nejbližší době?

Nedomnívám se, že dochází ke stěhování” solárního boomu. V současnosti, kdy je fotovoltaika podporována pomocí systému pevných výkupních cen (FIT), jsou solární elektrárny vnímány pouze jako investiční nástroj, kde rozhoduje pouze objem vyrobené elektřiny. Co však vidíme již dnes a co zažijeme v následujících dvaceti letech, je skutečnost, že přijde další významný rozvoj solární energetiky jako hlavního nástroje pro zvýšení energetické soběstačnosti resp. snížení energetické náročnosti domů, obcí a měst  v celém světě.

Klíčovou výhodou fotovoltaiky je, že je  velice modulární a může být instalována blízko místa spotřeby. Díky rychle se zlepšujícím technologiím na uskladnění energie bude fotovoltaika schopna pokrýt brzy energetické potřeby tempem, které si v současnosti vůbec nedokážeme představit. Ten pravý solární boom teprve přijde a bude globální. Z tohoto pohledu je zcela irelevatní otázka, který trh bude letos nebo příští rok největší.

 
Éra dotované fotovoltaiky v Evropě pomalu končí. Místo tradiční provozní podpory formou garantovaných cen (FIT) mnohé země (Dánsko, Řecko, Itálie, Slovensko) zavádějí podporu na bázi Net-Meteringu pro malé instalace. Má podle Vás smysl, aby fotovoltaika byla nadále podporována a v jaké formě?

Net-metering je další zcela přirozenou etapou rozvoje fotovoltaiky, přešla na něj řada zemí, aby nahradila systém pevných výkupních cen (FIT) levnějším alternativním systémem podpory. Využívání sítě jako baterie bude efektivním nástrojem podpory do doby, než budou na trhu dostupné baterie pro domácnosti, což může trvat zhruba pět let. Zavedení Net-Meteringu je přínosem i pro provozovatele distribučních sítí, umožní jim udržet si zákazníky z řad majitelů fotovoltaických elektráren, které odradí od úplného odstřihnutí od sítě.

Jsme přesvědčeni, že systém podpory na bázi FIT již není potřeba. Tento systém se stal obětí vlastního úspěchu. Díky miliardám investovaným do podpory výstavby fotovoltaických elektráren v Německu, Itálii, Španělsku, České republice a dalších zemích udělala fotovoltaika obrovský pokrok. Z řešení pro satelitní zařízení se za necelou generaci stala ověřená, zcela konkurenční a pro širokou veřejnost dostupná technologie.  Ačkoliv tento pokrok stál mnoho milliard, celkový účet za tento dramatický pokrok pro lidstvo představuje zanedbatelný výdaj v porovnání se všemi přímými a nepřímými dotacemi, které byly v minulosti a jsou stále pumpovány” do podpory fosilních a nukleárních zdrojů energie na celém světě. A to nezmiňuji devastující efekt těchto zdrojů na životní prostředí. 


Během posledních 3 let rapidně klesly ceny fotovoltaických instalací pro konečné zákazníky. Mnoho zemí se dostalo nebo přiblížilo ke Grid Parity.  Jaký dopad bude mít dosažení Grid Parity na další rozvoj fotovoltaiky? Kdy bude dosaženo Grid Parity pro domácnosti v zemích střední Evropy (Česká republika, Polsko)?

Ve střední Evropě bylo Grid-Parity již dosaženo pro domácnosti a brzy jí bude dosaženo pro většinu komerčních zákazníků. Budoucnost fotovoltaiky leží ve vlastní spotřebě vyrobené elektřiny. Čím více vyrobené elektřiny si budeme umět uskladnit a spotřebovat v místě výroby, tím více lidé díky fotovoltaice ušetří na nákladech za elektřinu. Nicméně, bude nutno překonat ještě řadu překážek pro větší rozšíření využívání fotovoltaiky. Jedná se zejména o legislativní rámec a rovněž pomalý nástup standardních finančních řešení pro domácnosti a firmy. Pak teprve zažijeme nový a trvale udržitelný rozvoj sektoru.

V poslední době prošla řada výrobců solárních panelů a integrátorů krizí, včetně bankrotů. Vaše společnost naopak expanduje na nové trhy. Jaká je Vaše hlavní konkurenční výhoda? Jaké nové obchodní metody hodláte v budoucnosti použít, abyste byli konkurenceschopní?

Poslední dva roky byly pro naši společnost hodně obtížné. Naštěstí se nezabýváme přímo výrobou solárních panelů, takže nás nezasáhl prudký pokles cen panelů. Naše portfolio  25 MW solárních elektráren v České republice, Slovensku a Itálii nám poskytlo dostatečnou finanční stabilitu během tohoto nesmírně turbulentního období v branži, i když jsme museli čelit brutálnímu dopadu retroaktivní solární daně uvalené na naše fotovoltaické elektrárny v České republice.

Naše expanze do Austrálie v roce 2011 se začíná vyplácet a připravujeme se na vstup na další nové trhy, včetně Turecka. Hodláme pokračovat v našem integrovaném  obchodním modelu, který nám umožňuje pokrýt celý životní cyklus solárních elektráren od přípravy projektů až po jejich dlouhodobý provoz a údržbu. 

Naše zkušenosti ukazují, že řada majitelů fotovoltaických elektráren neumí elektrárny dobře provozovat. O fotovoltaické elektrárny je nutné pečovat, jinak se to podepíše na životnosti elektrárny a degradaci účinnosti panelů, což způsobí pokles výkonu. Proto se jedna z našich divizí speciálně zabývá správným provozem fotovoltaických elektráren.

Našim cílem je garantovat zákazníkům, že se elektrárna dožije minimálně 20 let při nejlepším možném výkonu.Do budoucna se hodláme zaměřit zejména na  služby v oblasti provozu a údržby fotovoltaických elektráren, prodej elektřiny z našich elektráren a rovněž na  nové aktivity jako je energetický management a poskytování standardizovaných finančních řešení pro fotovoltaické instalace.

 
Vaše společnost aktivně působí na FV trzích, kde nejsou již žádné dotace například v Austrálii. Jaké máte zkušenosti s rozvojem tohoto trhu? Chystáte se zde stavět velké projekty podobně jako First Solar, který zde postaví 2 parky o celkovém výkonu až 155 MW?

Na Australský trh jsem vstoupili v roce 2011 a naše pobočka v Sydney je řízena Michaelem Gartnerem, který spoluzaložil společnost Photon Energy v roce 2008. Gartner vyrostl v Austrálii, a proto dokáže zkombinovat znalost lokálního know-how s našimi zkušenostmi z fotovoltaické branže.

K dnešnímu dni jsme zde realizovali projekty o celkové kapacitě 140 kWp. Hodláme se zde zaměřit na projekty určené pro vlastní spotřebu v ostrovním provozu a na instalace připojené do sítě. Austrálie je perfektní trh pro výrobu distribuované elektřiny. Očekáváme, že naše projekty budou majoritně o velikosti do 10 MWp. V současnosti jednáme s několika potenciálními zákazníky o větších projektech o velikosti až 50 MWp. 


Jste uznávaný odborník a velice dobrý vizionář. V roce 2011 jste v rozhovoru pro náš portál řekl, že během několika let budou muset energetické společnosti lobovat ohledně dotací pro další provoz distribučních sítí a konvečních zdrojů energie. Vaše předpověď se již potvrdila v roce 2013, kdy česká vláda začala řešit dotace na rozšíření jaderné elektrárny Temelín ve výši až 1500 miliard Kč. Důvodem je rapidní pokles ceny silové elektřiny na burzách v Německu v důsledku rozvoje OZE, který způsobil, že tradiční zdroje přestávají být konkurenceschopné bez státních  dotací. Jaká je Vaše aktuální vize rozvoje fotovoltaiky během následujících 10 let?

Děkuji, že jste mi připomněl můj výrok. Tento trend bude pokračovat, což bude způsobeno hlavně rostoucími náklady na distribuci elektřiny, které dnes představují více než 50% v ceně elektrické energie pro domácnosti . Stále více zákazníků si bude stavět fotovoltaické elektrárny, a proto poklesne rapidně množství elektřiny odebírané z distribuční sítě. V důsledku budou provozovatelé distribučních sítí nuceni rozpustit 98% fixních nákladů na údržbu a provoz sítě na stále menší objem dodávané elektřiny, což povede ke zdražení elektřiny a zároveň to vyvolá větší zájem o fotovoltaické instalace. Tato spirála” již začala a bude se dále šířit a akcelerovat. Budoucnost energetiky bude představovat výroba elektřiny primárně z fotovoltaiky.

Vaše společnost se opět vrátila do Polska, kde je kótována na polském burzovním trhu New Connect ve Varšavě. Existuje nějaká souvislost mezi Vaším návratem na Varšavskou burzu a plánovaným otevřením polského fotovoltaického trhu od roku 2014 v souvislosti s novelou energetického zákona o OZE?

V květnu 2013 jsme dokončili výměnu akcií, která umožnila našim minoritním akcionářům z předchozího českého holdingu zaměnit své původní akcie za akcie nové společnosti Photon Energy NV. Pro naši další emisi akcií v červenci 2013 byl trh Varšavské burzy New Connect přirozenou volbou, jelikož mnoho našich investorů pochází z Polska a jsou na tento trh zvyklí. Nemá to však žádnou přímou souvislost s vývojem polského fotovoltaického trhu. Nicméně, rádi bychom konečně v Polsku zahájili byznys a nejen kvůli tomu, že je to přáním mnoha našich polských investorů.

V souvislosti se schválením tzv. Malého trojpaku (tj. malá novela zákona o podpoře OZE v PL) se v Polsku otevírá možnost výstavby malých střešních solárních instalací, které budou podporovány na zásadách podobných  Net-Meteringu.  Jaké perspektivy vidíte pro rozvoj fotovoltaiky na střechách v Polsku?

Poláci jsou prototypem člověka homo economicus”. A proto se domnívám, že střešní instalace v Polsku dávají smysl. V této souvislosti očekávám, že se tento byznys v Polsku rozvine ve velkém rozsahu. Polsko má dobrý potenciál na několik GWp fotovoltaiky ročně.

Pokud bude v Polsku schválena podpora  i pro pozemní velké FV parky od roku 2014, hodlá Vaše společnost aktivně vstoupit na polský fotovoltaický trhu? 

Polsko je pro nás důležitým trhem a rozhodně na místní fotovoltaický trh vstoupíme, pokud to bude ekonomicky smysluplné. Pokud se však jedná o podporu velkých pozemních instalací, pak jsem v tomto ohledu skeptický. Nicméně, po otevření místního trhu zde hodláme nabídnout naše služby nejen v oblasti výstavby elektráren, ale především v oblasti údržby a provozu.  


Naše redakce tímto děkuje G
eorgu Hotarovi Generálnímu řediteli společnosti PHOTON ENERGY za poskytnutý rozhovor.


Datum: 23.9.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz