Solarninovinky.cz

Nová metoda měření elektroluminiscence pomůže odhalit defekty solárních článků

Výzkumníci ze Stuttgartu vyvinuli novou metodu, která umožňuje nezávisle na světelných poměrech zjistit poškození solárních panelů. Jedná se o nový způsob měření lektroluminiscence.

title=


Badatelé z Fotovoltaického institutu Univerzity Stuttgart (Německo) vyvinuli společně s kolegy ze Steinbein-Centra pro fotovoltaiku ve Stuttgartu novou metodu měření elektroluminiscence. Přitom je možné prokázat poškození panelů také za denního světla. Ve spolupráci se společností High Finesse, dodavateli přístrojů k měření vlnové délky a spektrálních analyzátorů z města Tübingen, má být nová technologie integrována do měřícího systému DaySy. 

Defektní místa nesvítí

Dosavadními běžnými metodami k prokázání poškození solárních panelů jsou vyšetření termokamerami a elektroluminiscence. Avšak pomocí termokamery je možné panely prozkoumat jen tehdy, když generují dostatečný proud, přičemž se poškozená místa na panelu zahřívají. Kamera pak zobrazí zahřátá místa, takže je možné přesně lokalizovat místo poškození. K tomu je však zapotřebí sluneční svit větší než 700 watt na metr čtvereční. Pro horší stanoviště to znamená téměř plný sluneční svit. 

Vědci ze Stuttgartu sázejí na elektroluminiscenci. Přitom se vychází z toho, že solární panely vyrábějí nejen elektřinu ze světla, ale také z elektřiny světlo. Solární článek však svítí jen tam, kde je nepoškozený. Poškozená místa zůstávají tmavá. 

Pomocí kamery optimalizované na luminiscenci solárních článků mohou kontroloři rozpoznat tato lidským okem neviditelná temná místa. Doposud to však bylo možné jen v noci nebo za špatného počasí. Neboť sluneční svit překrývá podstatně slabší luminiscenci elektrárny, a tím znemožňuje měření.

Rychle rozpoznat poškození

S novým systémem, který vědci vyvinuli, je nyní možné měřit luminiscenci solárních článků nezávisle na světelných poměrech. Kromě toho výzkumníci zkombinovali měření fotoluminiscence a elektroluminiscence. Touto metodou lze nejen přesně ohraničit poškozená místa, ale také druh poškození přesně klasifikovat. 

Je-li tato měřící metoda integrována do měřícího systému DaySy, mohou servisní technici rozpoznat nejběžnější poškození během několika sekund. A to od zlomených spojek článků přes mikrotrhliny, neaktivní povrchy buněk, ztráty ze sériového odporu a špatné chování za slabého světla, až po napěťově indukovanou degradaci.

Datum: 2.8.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz