Solarninovinky.cz

Solární energie v Holandsku bude osvobozena od poplatků za přenosové sítě

Holandská asociace operátorů přenosových sítí (Netbeheer Nederland) oznámila, že od 1. ledna 2014  majitelé malých domácích a družstevních solárních elektráren budou hradit pouze poplatky za využití distribučních sítí. Nově budou osvobození od platby poplatků za využívání přenosových sítí v Holandsku.

title=


Je to další krok holandské vlády k dosažení 14% podílu zelené energie na pokrytí spotřeby elektřiny do roku 2014. Podle deníku Netbeheer Nederland je osvobození výroby solární energie od poplatků za přenos dalším krokem v rozvoji sektoru obnovitelných zdrojů energie v zemi.

Nizozemská vláda letos v červnu schválila novou energetickou politiku pod názvem Nationaal Energieakkoor, na základě které v zemi větrných mlýnů postaví až 2 miliony nových domácích střešních elektráren do roku 2023. V Nizozemsku se plánuje, že na střechách domů a budov nově vznikne až 6-7 GW solárních elektráren do roku 2023. 

Instalovaná kapacita ve fotovoltaice v Nizozemsku činila na konci roku 2012 pouze 334 MW.

Datum: 9.7.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz