Solarninovinky.cz

Inteligentní způsob ukládání energie posiluje elektrickou síť v Německu

Fechheim je malá německá vesnička nacházející se v Horních Francích v blízkosti okresního města Coburg, v níž fotovoltaická zařízení zaznamenala skutečně velký úspěch. Na mnoha střechách se blyští modré solární panely vyrábějící sluneční elektrickou energii, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí. 

title=


Za pěkných dnů se stává, že je vyrobeno a uloženo více elektrické energie, než síť nízkého napětí ve Fechheimu dokáže snést. Kvůli tomuto přepětí vznikají napěťové špičky, které jsou někdy i větší než 250 voltů. To je důvod, proč by měl místní provozovatel sítě, SWN Stadtwerke Neustadt, tuto síť nízkého napětí přebudovat a zdokonalit. V praxi by to však znamenalo následující: rozsáhlé stavební práce a položení silnějších kabelů. To by bylo náročné, drahé a navíc spojené s hlukem a nepohodlím pro místní obyvatele. 

Představitelé města si proto zvolili jinou cestu a využili odborných znalostí z oblasti fotovoltaiky. Ve spolupráci s IBC SOLAR byl vyvinut pilotní projekt s názvem Ukládáním elektrické energie ke stabilizaci elektrické sítě. 

Sedmdesát dva olověných akumulátorů, devět oboustranných měničů a inteligentní systém řízení se starají o to, aby proud vyrobený solárními byl uložen zařízeními v poledních hodinách a zpět do elektrické sítě byl napájen v době největších špiček, tedy v ranních a večerních hodinách. Díky tomu jsou špičky napětí v síti nízkého napětí efektivně vyrovnávány a síť je tímto způsobem stabilizována. 

V porovnání s klasicky vybudovanou elektrickou sítí má tento úložný systém řadu výhod. Tou nejdůležitější je fakt, že úložný systém je instalován během několika dní a lze jej použít i tam, kde stabilita elektrické sítě již není zajištěna. Proto je tento systém důležitou součástí inteligentní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

V tomto krátkém videu místní televizní stanice iTV Coburg, můžete vidět, proč elektrický proud nerad putuje. Toto video můžete shlédnou pouze v originálním, tedy německém, znění. 

Autor: Iris Meyer 

Datum: 3.7.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz