Solarninovinky.cz

Zdražení čínských panelů ohrožuje několik tisíc pracovních míst v České republice

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) nesouhlasí s rozhodnutím Evropské komise uvalit ode dne 5. června 2013 antidumpingové clo na čínské solární panely.

title=

Zavedení cla jednoznačně povede ke zdražení a zásadnímu snížení dostupnosti solárních elektráren pro české domácnosti a podnikatele, těžce dopadne na stovky domácích výrobců, instalačních a servisních firem, které se potýkají s krizí a ohrozí tisíce pracovních míst v České republice. Tento krok zároveň povede k odložení tzv. grid parity, tedy stavu, kdy budou fotovoltaické elektrárny na trhu konkurenceschopné bez jakékoli veřejné podpory, o několik let. 

Zavedení těchto cel je velmi nešťastné a destruktivní. Z důvodu poměrně štědré podpory v minulých letech a finanční krize v EU v letech 2007-2009, je dnes většina zemí nucena razantně omezovat podporu obnovitelných zdrojů. V důsledku toho se odvětví dostalo do recese, poptávka po FVE radikálně klesá v celé Evropě, což pravděpodobně potrvá až do roku 2015. Výroba panelů přitom představuje nanejvýše 30 % z celkové ekonomické hodnoty, kterou solární průmysl generuje. Zavedení cla ovšem drtivě dopadne na solární sektor jako celek. 

V ČR budou dopady cel ještě mnohem razantnější, v kombinaci se zastavením provozní podpory ke konci roku se solární elektrárny stanou pro běžné občany prakticky nedostupné. To těžce dopadne na zhruba 200 výrobců a instalačních firem a další desítky firem zajišťujících servis, monitoring výkonu a  jiné služby. Budou tak ohroženo zhruba čtyři tisíce pracovních míst v České republice, upozorňuje výkonná ředitelka CZEPHO Zuzana Musilová.

Uvalení cel zablokuje růst sektoru jako celku, aniž by to mělo, jak ukazují zkušenosti USA, kde bylo takové clo zavedeno, znatelné pozitivní dopady na evropské solární producenty. Jediná cesta pro opětovné nastartování poptávky je konsolidace firem, snižování cen pomocí racionalizace nákladů a úspor z rozsahu. Uvalování dalších cel jde jasně proti této snaze. Rozhodnutí EK přitom paradoxně nezasáhne jen čínské výrobce, ale i ty evropské, velká část jejich výroby byla totiž přesunuta za účelem snížení nákladů právě do Číny.

Podle studie Ekonomického výzkumného institutu Prognos se v případě cla v rozmezí 20% až 60% odhaduje ztráta pracovních míst v EU mezi 115 600 a 242 000 míst, a celková ztráta přidané hodnoty v rozmezí 4,74 až 27 miliard euro.

Datum: 24.5.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz