Solarninovinky.cz

Švýcarsko zažívá nefalšovaný solární boom

Švýcarská fotovoltaická asociace SwissSolar prohlásila, že výkon solárních elektráren v roce 2013 vzrostl o téměř 300 MWh oproti minulému roku. Celkový instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů ve Švýcarsku na konci 2013 dosáhl 730 MW.

FVE


Podle SwissSolar fotovoltaika pokrývá téměr 1% koncové spotřeby elektřiny v zemi. Původně počítala švýcarská vláda s  2% podílem solárního elektřiny v energetickém mixu v roce 2020.

Tento cíl se nyní může výrazně posunout směrem nahoru. Swissolar doporučuje závazný cíl Švýcarska pro fotovoltaiku revidovat s tím, že 2% podíl solární energie na spotřebě má být dosažen již v roce 2016. V jednom optimistickém odhadu vychází Swissolar z toho, že při stejném růstu by mohl podíl solární elektřiny na spotřebě elektřiny činit v roce 2025 až 25%.

Boom fotovoltaiky v minulém roce ve Švýcarsku kulminoval zejména v době od ledna do srpna. V dalším období ponovala nejistota na trhu kvůli změnám ve výkupních cenách solární energie pro rok 2014.

SwissSolar očekává, že v roce 2014 se fotovoltaický trh stabilizuje díky přímo vyplácené jednorázové podpoře pro malé elektrárny a díky novému tarifu pro vlastní spotřebu solární elektřiny. Toto bude představovat výrazný stimul pro vlastníky domů, aby investovali do výstavby domácích střešních elektráren.

Datum: 9.5.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz