Solarninovinky.cz

Expert: Evropská energetika může být postavena pouze na OZE

V časopise Respekt vyšel rozhovor s Ulrichem Plattem, který je předním expertem na obnovitelné zdroje energie. Platt, který je profesorem environmentální fyziky z univerzity v Heidelbergu, v rozhovoru potvrdil, že lze celoevropskou elektroenergetiku postavit čistě na elektřině produkované z obnovitelných zdrojů, dominantně z větru ze severu Evropy a fotovoltaiky na jihu Evropy.

aleo solar

Optimální poměr slunce a větru

Pokud bychom se v Evropě spolehli pouze na sluneční a větrné elektrárny, pak ideální poměr obou zdrojů vychází na 70 procent ze slunce a 30 procent z větru.

Kdybyste to počítal jen pro Německo, došel byste k trochu jiným číslům, ale zřejmě nikoli dramaticky odlišným. Ta procenta se týkají instalovaného špičkového výkonu (výkon, kterého lze dosáhnout za ideálních podmínek; právě tato hodnota udává, jakou kapacitu je třeba skutečně vybudovat). V praxi, ve skutečné situaci by více energie vyráběly větrné turbíny, protože vítr fouká po velkou část roku, prohlásil Platt.

Ekonomicky výhodné řešení

Podle profesora Platta by uvedené řešení bylo možné v Evropě vybudovat během dvaceti let bez významných dopadů na cenu elektřiny. Potřebujeme solární zdroje o špičkovém výkonu zhruba 2400 GW a větrné zdroje o špičkovém výkonu asi 1000 GW.

„Fotovoltaické zdroje pak vycházejí velmi zhruba na čtyři biliony (4000 miliard) eur. Vítr vyžaduje další bilion eur. U zařízení na ukládání energie hodně záleží na tom, o jakou technologii by šlo. Cenové rozmezí se pohybuje od desítek do stovek miliard, řekl Platt v rozhovoru s tím, že cenu elektřiny by tato koncepce ovlivnila maximálně v řádu centů za kWh elektřiny. To je například při nejistých výhledech cen elektřiny z jádra určitě přinejmenším i ekonomicky zajímavá možnost.

Plocha nepředstavuje problém

Problémem by neměla být podle Platta ani plocha, kterou by výstavba dalších slunečních elektráren potřebovala. Fotovoltaické zdroje by pokryly asi 15 tisíc čtverečních kilometrů, tedy přibližně čtverec o hraně 122 km. Lze odhadnout, že je to méně než plocha střech orientovaných k jihu. Jinými slovy, kdybychom v Evropě pro solární panely využili všechny vhodně natočené střechy, úplně by to jako fotovoltaika stačilo, je přesvědčen profesor Platt.

Větrné elektrárny by podle jeho předpokladu měly být zase budovány především podél severního mořského pobřeží Evropy. Zajímavé v této souvislosti je, že energetické plodiny, jako je třeba řepka, se v Německu sklízí na ploše více než 20 tisíc čtverečních kilometrů. Kdybychom na ní místo biopaliv pěstovali solární panely, získávali bychom energii s mnohem větší účinností. U současné fotovoltaiky je účinnost přeměny energie až 20 procent, u rostlin maximálně 2 procenta, nastínil další srovnání časopisu Platt.

Akumulaci lze řešit

Vybudování společné evropské energetické sítě by také podle Platta významně pomohlo vyřešit otázku akumulace vyrobené elektřiny, protože výroba a spotřeba se v různých částech kontinentu do jisté míry vyrovnávají.

Pokud bude úložiště energie fungovat pro celý kontinent, pak by mělo být schopno zásobovat elektřinou celou Evropu po dobu jednoho týdne. Kdyby na týden přestalo svítit slunce a foukat vítr, měly by veškerou spotřebu elektřiny pokrýt čistě jen tyto zásoby, tvrdí německý vědec.

Datum: 5.3.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz