Solarninovinky.cz

Rusnokova vláda chce dál dotovat výrobce elektřiny. Ale pouze energetické molochy

Návrh zákona, který schválila minulý týden Rusnokova vláda, počítá nadále s dotovanou výrobou elektřiny.Podle ekologů však z novely  budou profitovat pouze projekty velkých firem, jako jsou teplárenské společnosti nebo OKD.

title=


Podpora, jakou doposud měly solární či větrné elektrárny, se totiž nadále bude vztahovat na obří spalovny komunálního odpadu nebo na spalování takzvaného důlního plynu.

Naopak ze zákona o podporovaných zdrojích energie budou vyškrtnuty veškeré technologie, jež mohou používat domácnosti nebo obce – například solární panely na střeše domu, malé vodní turbíny, bioplynové stanice či obecní větrné elektrárny.

Ekologická organizace v připomínkovém řízení navrhla, aby se součástí zákona stala pravidla, která umožní, aby pro rodiny bylo výhodné si na střechu instalovat malý solární panel – aniž by jim na to spotřebitelé nebo stát přispívali byť jen jedinou korunou . Ale ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala dokonce i tento návrh zamítnul.

OKD i Teplárenské sdružení, které prosazuje podporu pro spalovny odpadků, jsou členy Svazu průmyslu a dopravy, jehož místopředsedou Jiří Cienciala ještě před měsícem byl.

Hnutí DUHA nesouhlasí s podporou spaloven komunálního odpadu, protože spalují i statisíce tun recyklovatelných surovin. Přitom například recyklace plastů je energeticky výhodnější než výroba energie při jejich spalování . Německo a další evropské země recyklují dvakrát větší část odpadků než Česko.

Ekologická organizace prosazuje, aby stát podporoval rodiny a obce v malé výrobě čisté elektřiny, která sníží závislost země na dražších a dražších fosilních palivech. Navrhuje také k výrobě energie používat pouze zbytkový odpad po kvalitní recyklaci.

Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl: Ciencialův zákon vůbec neruší dotovanou výrobu elektřiny. Ruší ji pouze pro technologie, které mohou používat rodiny nebo obce – solární panel na střeše, malou vodní turbínu v náhonu bývalého mlýna, obecní větrnou elektrárnu. 

Ale podpora pro projekty velkých teplárenských nebo uhelných společností, jako jsou megaspalovny odpadků nebo spalování důlního plynu, bude pokračovat.

Nechoďme kolem horké kaše. Účelem zákona je vytlačit z trhu malé výrobce, kteří by konkurovali velkým firmám. Rodinné nebo obecní projekty podporu nedostanou, zatímco členům Svazu průmyslu, kde byl pan ministr ještě před měsícem místopředsedou, potečou stamiliony korun. Ministr Cienciala dokonce zamítl návrh, aby lidé mohli vyrábět elektřinu v solárních panelech na střechách, na které by stát ani spotřebitelé nepřispívali ani korunou.

Datum: 26.10.2013 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz